Будизъм. Диамантеният път.

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Будизъм. Диамантеният път.

   Будизмът е единствената религия, която не е теистична, т. е. няма преклонение пред БОГ, пред някакво Божество. Буда не е собствено име, а степен на духовно усъвършенстване. Буда означава пробуден, достигнал просветление. Буда не е Бог – той всъщност е човек на име Гаутама Сидхарта. Буда е Учителят, който ни предава духовното учение, до което достига сам. Будизмът всъщност не е точно религия, а е по-скоро философия, дори бих казала и психология. Много от техниките за самоконтрол и овладяване на ума и емоциите, за постигане на душевен мир и мъдрост, могат да бъдат използвани в психотерапията.

   За премахване на страданието се върви по Осмократния Път, който включва:

   Правилен възглед
   Правилно намерение
   Правилна реч
   Правилно действие
   Правилна прехрана
   Правилно усилие
   Правилно съзнаване
   Правилна концентрация


   За западния човек тези възгледи са малко трудно разбираеми. И аз не можех да проумея и приема, че трябва да се премахнем желанията… Но Буда всъщност иска да ни каже, че непрекъснатото желание за неща, които да притежаваш е опит да се запълни някаква празнота в теб, някаква липса. Колкото повече се стремиш да запълниш тази липса, толкова по-празен се чувстваш. Задоволяването на желанието е една илюзия за щастие, което трае твърде кратко – щастлив си само за краткия момент, когато получиш желаното, а после отново искаш друго. И така всяко задоволяване на желанията води до нови желания. Освен това, често когато желаем нещо, ние отричаме сегашния момент. Непрекъснато мислим за миналото или бъдещето, живеем в мечти, спомени, а не забелязваме днешния ден. Тъгуваме за изгубеното минало или се притесняваме за неясното бъдеще и желаем нещо да се появи, което да ни донесе щастие. Но не виждаме, че то е тук при нас – не поглеждаме цветята в парка, слънцето, което ни гали… Не забелязваме и не ценим, а чакаме да дойде утре, когато ще постигнем желаното.

   Каква е вашата опитност с будистките практики и доколко мислите, че те са приложими към западния човек?

   източник: sebepoznanie.com/duhovnost/budizym/
  • Има нещо, което някак си е дълбоко противоречиво в концепцията на будизма. Подценява се личната душа, надценява се безличната колективна душа, и в същото време, се допускат анимистични вярвания, почитане на старите индуистки богове. Който няма деца, се моли на Луната и т.н.

   Целта на просветлението и на всеки живот е нирваната - освобождаването от всяка една проява на битието и на аз-съзнанието, в същото време, самият Буда, е имал колко бяха, май 64 превъплъщения-животи като бог Индра.

   Напоследък ревизирам изцяло отношението си и познанията си относно цялата древноиндийска мисъл и философия и все повече и повече, намирам дълбоки противоречия и логически пропуски. Още повече, че изпъква другото лице на будизма - една нова социална реформа, която иска да помири старите унаследени ведийски вярвания с новите секти, но най-вече с установяването на една централизирана власт, каквато е и основната идея на будисткия канон.

   За съжаление, не се говори за тези неща, а те са изключително важни, набляга се на една измислена мистичност, а обяснението и ползването на така наречените онтологични тетралеми - характерен логически похват за индийската философия (изобщо за източните философски дискурси), се неглижира.
  • Буда е първият комунист в модерния свят, ако приемем за модерност последните 2500 години.

   След 15 години изучаване на будизма, и не само, аз съм тотално на друго мнение (от елементаристиките на книгите, които ни заобикалят). Визирайки странностите в съвременния нечетящ свят.

   И още нещо във връзка с това: съвременното ни общество живее в ужасна параноя по и в търсене на стари парадигми за битие, не защото е много духовно, а защото е изключително изпростяло. Спрямо предците си.
  • Mona wrote:

   Всъщност, будизмът е голяма глупост, каквато е и християнството.
   И всички религии.
   Ами да.
   Будизмът, всъщност, е по-нова азиатска религия, която стъпва на най-древната традиция, известна в този континент, изповядвана в Тибет, наречена Бон по.
   Будизмът е изкуствено наложена религия, обслужваща една необходимост от силни, централизирани монархии, каквито, впрочем, са и аврамитските религии - юдео-християнството и ислямът.
   Fiat Lux!
  • Ако разглеждаме религиите като инструмента, в който са превърнати, ще видим единствено контрол.

   Най-странното ми съждение за будизма идва от това, че ако бях ,,изживял'' всичките си животи и бях постигнал нирвана, едва ли бих се върнал /вероятно заради това и не съм бил- кой обича нискоквалифицирани емигранти?/. Което ме кара да се замисля за причината ,,бившият принц'' да излезне от 40-дневна медитация. По предадените му думи, Буда ,,се върнал'', за да сподели концепцията за съзиданието.