Таро и Смъртта

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Didi wrote:

   Каква е причината за смъртта на възрастен човек:
   Кралица жезли, 10 чаши, 9 пентакли

   Ясно виждаме причината у Кралица жезли - бърз, неочакван инцидент. Системата е тотално объркана /10 чаши/, може и в безсъзнание да е изпаднал. Нараняванията са сериозни и непреодолими /9 пентакли/. Сърцето не е издържало, това също показва 9 пентакли. А нейната поява се свързва с това, че смъртта е именно на възрастен човек, т.е. времето е изтекло, душата е отлетяла /10 чаши/.
  • Не бъди толкова категорична при подобни въпроси. Кралица жезли като първа карта изобщо не показва инцидент и то бърз, особено преди карти от боя чаши.
   Показват ментални увреди, които са довели до смъртта. 9 пентакли пък говори, че и преди е имало гранични състояния, които е трябвало да отворят очите на близките, че това ще се повтаря във времето.
  • Didi wrote:

   Ами да, всъщност се оказва, че падането, нараняването е само последствие от други фактори. Имал е спад на важен елемент от системата на организма. И така идват последствията.
  • Зададох въпрос за обстоятелствата около смъртта на мой близък - "бил ли е в съзнание след инцидента до настъпването на смъртта или е изпаднал в кома веднага?" - изпадна обърнато Асо жезли, картите са - Дяволът, обърната 4 жезли, 2 пентакли
   Трудно ми е да тълкувам комбинацията в този аспект, но си мисля, че Дяволът като символ на несъзнаваното, може да се свърже с онези критични моменти на границата между живота и смъртта, когато хората имат видения, привижда им се светлина, тунели и подобни. Обърнатата 4 жезли я тълкувам като проекция, следствие от Дяволът. По 2 пентакли си мисля, че моменти на съзнание / безсъзнание са се редували - т.е. човекът не е изпаднал в кома при самия инцидент, смъртта не е настъпила веднага.

   Вторият ми въпрос беше - "умишлен или непредумишлен е инцидентът" - Асо пентакли, Смъртта обърната, 2 жезли
   Тук обърната Смъртта не знам, как да я тълкувам? Ако въпросът беше от друго естество, щях да разбера, но тук не мога да схвана проявлението й. Ако приема, че времето в тази комбинация е обърнато, то пак не звучи логично обърнатата Смърт да води към Асо пентакли? Другото ми предположение е, че това е от онези комбинации, в които Асо пентакли на 1-ва позиция е като стена, отвъд която нищо няма да прозрем, отговор няма.
  • Императорът, Крал пентакли, Асо чаши
   Над 70 години е жената, доколкото знам има проблеми от дълги години и то не от едно заболяване. Наскоро я видях и видимо изглежда изцедена.

   Имам обратна връзка, тази вечер е починала.

   Питах и какви са причините
   4 чаши, 2 чаши, Слънцето и Ас жезли, Смъртта, Паж пентакли

   Не забелязвам нещо конкретно, жизненият поток просто е стопирал. В първите карти се вижда самото "отвличане" от Хипнос (4 чаши, 2 чаши). Енергията се е свила обратно(Асо жезли).
  • Didi wrote:

   Императорът, Крал пентакли, Асо чаши
   Над 70 години е жената, доколкото знам има проблеми от дълги години и то не от едно заболяване. Наскоро я видях и видимо изглежда изцедена.
   Имам обратна връзка, тази вечер е починала.

   Питах и какви са причините
   4 чаши, 2 чаши, Слънцето и Ас жезли, Смъртта, Паж пентакли

   Не забелязвам нещо конкретно, жизненият поток просто е стопирал. В първите карти се вижда самото "отвличане" от Хипнос (4 чаши, 2 чаши). Енергията се е свила обратно(Асо жезли).
   Didi, когато представяш две комбинации от три карти, това с различни колоди ли е, или са различни въпроси, или друго?
  • Didi wrote:

   Смешно е, сега съзнавам, че не можеш да изплещиш в лицето на някого, че той или друг ще умре. Дори да мога да усетя, няма да кажа. Това не е дилема, а подход.
   Смешно е да даваш присъди, когато не си сигурен в това, което говориш. И картите не се усещат, Таро е наука, като всяка друга и се подчинява на железни принципи и логика.

   Колкото до лицето на другия: той да не е питал.
  • Имало ли е вероятност, затрупаните хора на Крушунските водопади да бъдат спасени?

   Колелото на съдбата - Колесница - 10 Чаши
   Не са имали такъв шанс, Колелото на съдбата я чувствам като присъда на първа позиция в случая, все едно място казва-това е, дотук, било каквото било, тук свършва всичко, случва се и това е краят. Сякаш няма време за спасение, изтекло е още в началото, изгубено е.
   Колесницата тук сякаш ми говори за премазване, груба сила,но сама по себе си.
   Ако я свържа Колелото на съдбата с Колесницата -сякаш Колелото служи като "прът в колелетата" на Колесницата, тя няма воля, сила да отстоят тази ситуация, "преобръща се, незнам но, тук имам чувството, че Колесницата е обърната като карта, но я изтеглих права.

   (за пръв път ми се случва, да чувствам една права карта, като обърната, но може би е свързано с това, че е до Колелото на съдбата и то свързано с този въпрос)

   Следва и 10 Чаши - сбогуването с живота и всичко земно.

   Искам само да кажа, че нямам много информация за случая на Крушунските водопади, освен че мъж и жена са били затрупани със скална маса и пръст. Открили са им телата.

   Зададох още един въпрос, за случая не си го спомням много добре как го бях формулирала, но беше дали са живи?

   Кралица Пентакли - Крал Пентакли -Смърт
   Кралица и Крал Пентакли знам от Таро архив, за значението им за смърт, но тук ми направи впечатление, че Смъртта, която рядко означава буквално физическа смърт, тук се проявява като такава, като последна точка на живота на тези хора.
   Ако има желаещи да изкажат мнение ще се радвам :)

   The post was edited 2 times, last by kolevaani1 ().

  • Мона, проблема е на другите, а ти си над тях. Ти помагаш с мненията, които пишеш, отговорите, които даваш, но трябва да се чете и между редовете, разбира се, който може.
   Аз се уча от теб, опитвам се да попивам всичко, така, че ти помагаш и то много!
   Обичам този форум и съм тук, ще се радвам и да се запознаем на срещата, когато се състои.
   Извинявам се, че поспамих темата.
  • Точно така е - синхроничност.
   Болка - Помощ. Липса на глас - помощ. Правим вече констатация и имаме и синтаксис на мълниите - на душата си.
   Да се върнем на твоя анализ.

   Колелото на съдбата - Колесница - 10 Чаши
   Не са имали такъв шанс, Колелото на съдбата я чувствам като присъда на първа позиция в случая, все едно място казва-това е, дотук, било каквото било, тук свършва всичко, случва се и това е краят. Сякаш няма време за спасение, изтекло е още в началото, изгубено е.
   Колесницата тук сякаш ми говори за премазване, груба сила,но сама по себе си.
   Ако я свържа Колелото на съдбата с Колесницата -сякаш Колелото служи като "прът в колелетата" на Колесницата, тя няма воля, сила да отстоят тази ситуация, "преобръща се, незнам но, тук имам чувството, че Колесницата е обърната като карта, но я изтеглих права.

   (за пръв път ми се случва, да чувствам една права карта, като обърната, но може би е свързано с това, че е до Колелото на съдбата и то свързано с този въпрос)

   Следва и 10 Пентакли - сбогуването с живота и всичко земно.
   Много добро, браво отново.
  • Mona wrote:

   Точно така е - синхроничност.
   Болка - Помощ. Липса на глас - помощ. Правим вече констатация и имаме и синтаксис на мълниите - на душата си.
   Да се върнем на твоя анализ.

   Колелото на съдбата - Колесница - 10 Чаши
   Не са имали такъв шанс, Колелото на съдбата я чувствам като присъда на първа позиция в случая, все едно място казва-това е, дотук, било каквото било, тук свършва всичко, случва се и това е краят. Сякаш няма време за спасение, изтекло е още в началото, изгубено е.
   Колесницата тук сякаш ми говори за премазване, груба сила,но сама по себе си.
   Ако я свържа Колелото на съдбата с Колесницата -сякаш Колелото служи като "прът в колелетата" на Колесницата, тя няма воля, сила да отстоят тази ситуация, "преобръща се, незнам но, тук имам чувството, че Колесницата е обърната като карта, но я изтеглих права.

   (за пръв път ми се случва, да чувствам една права карта, като обърната, но може би е свързано с това, че е до Колелото на съдбата и то свързано с този въпрос)

   Следва и 10 Чаши - сбогуването с живота и всичко земно.
   Много добро, браво отново.
   Поправих последната карта на 10 Чаши, съжалявам при анализа съм написала 10 Пентакли, третата карта е 10 Чаши!
  • 9 пентакли обърната - 8 меча - Кралица меча
   Човека е с рак, напреднал стадий.
   8 меча е показателна за болестта, самата комбинация Кралица меч с 8 меча е влошено здраве, болестта го е оковала и физически и емоционално.
   Смятате ли, че тук Кралица меч може да показва точно физическата смърт?
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose

  • Armid wrote:

   9 пентакли обърната - 8 меча - Кралица меча

   Човека е с рак, напреднал стадий.
   8 меча е показателна за болестта, самата комбинация Кралица меч с 8 меча е влошено здраве, болестта го е оковала и физически и емоционално.
   Смятате ли, че тук Кралица меч може да показва точно физическата смърт?
   Човека е много зле . Има рак в последен стадий . Буквално се намира на границата между тоя и оня свят( 9 пентакли О ) .Свършил е . Пътник . Кралица меч ще сложи край на мъките му ...