Езикът на Таро

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Езикът на Таро

  Заимствах термина функционална граматика от езикознанието, защото той е много подходящ, особено за обясняване специфичния език на картите Таро.
  Всяко едно изречение, да започнем с простото изречение, има подлог, сказуемо и допълнение. Да го наречем и кратко изречение за съобщение, понеже картите винаги съобщават някаква новина, имат послание към нас.
  И така.

  Големите Аркани в Таро са винаги сказуемо - архетипни прототипи на глагола, на действието - дали е продължително, кратко или минало, зависи от другите карти и най-вече от спомагателните функции на дворцовите карти, които обикновено се явяват подлози (дали са логически или психологически подлози), зависи от мястото им в подредбата. Засега следваме синтетичната структура на индоевропейските езици:-)
  Асата в Таро са винаги начало на нещо, все още мъглива идея... За онези, които доста се занимват с картите им е направило впечатление, че те се падат или винаги в началото на подредбите, или в края, или винаги придружени от други аса. Това не е случайно. На езика на граматиката те биха оприличени на запетайки, тирета, двуеточия и многоточия или интонационни паузи.

  От двойките до десетките на всички бои, картите винаги са преки или непреки допълнения - съобщаващи или мълчащи, пазещи тайната си, но ОБЯСНЯВАЩИ и МАРКИРАЩИ действието или действията на подлога - все едно в следната подредба Асо чаши, Обесеният, 5 чаши - виждаме, че няма явен подлог, но 5 чаши обяснява поведението му, което е следствие на картата Обесеният и разбираме, че става дума за наситен емоционален, но безперспективен период на застой, чието проявление са и 5 чаши. Преведно на езика на граматиката, картите биха означавали "Някой страда от много дълго време, без да знае защо." Вариантите са няколко, но са аналогични.
  Ако се погледне на картите и като на езикови маркери, ще бъде много по-лесно да се усвои техният специфичен език и послания.
  Много често картите повтарят своите подлози (в лицето на определени кралици, крале, пажове или рицари), повтарят глаголното действие - като Императрицата, Колесницата или Светът, но хората не разбират скритото им значение. И много често се случва да обвиняват картите за собственото си незнание или неуспехи. Преди да подходим емоционално, нека се замислим, че както всеки един език, и езикът на Таро се усвоява трудно и изисква време и усилия.

  Надявам се, въпреки нестандартното афиширане на граматиката на таро, много от занимаващите се и изучаващи картите, да се опитат да погледнат с други очи и да осъзнаят, че невъзможни неща няма - картите са език и средство за опознаване първо на самите нас, а после и на бъдещето.
  Затова, бих се радвала да видя и вашия "структурален" анализ на подредби и тяхното тълкуване. Всяка една подредба от карти е една история, един сюжет, един разказ и винаги ще се намерят думи, които да са преводими.
 • Tanya wrote:

  Много интересна и полезна тема .
  Как превеждаме комбинация, която е само от големи аркани или дворцови карти - имаме три сказуеми, съответно - три подлога.
  Другият ми въпрос е - всички дворцови карти ли играят ролята на подлози?
  Имам следната комбинация - Кралица пентакли, 6 пентакли, Паж жезли - ще си дойде ли Х / жена / от чужбина?
  Кралица пентакли е подлог, 6 пентакли - допълнение, няма сказуемо. Паж жезли също ли е подлог или е допълнение?
 • Toni wrote:

  Ако се съобразим с това определение : " Много често картите повтарят своите подлози (в лицето на определени кралици, крале, пажове или рицари), повтарят глаголното действие - като Императрицата, Колесницата или Светът... " Може да означава , че Кралица пентакли , ще бъде сказуемото като Императрицата .
 • Tanya wrote:

  Имам следната комбинация - Кралица пентакли, 6 пентакли, Паж жезли - ще си дойде ли Х / жена / от чужбина?

  Didi wrote:


  Здравей, въпросът е не дали ще си дойде, а защо ще си идва. Поне според мен.
  Сказуемото липсва, но така или иначе трите карти го презентират и предават същността на действието, то всъщност от гледна точка на въпроса ти, както си го задала, не е необходимо да присъства. 6 пентакли е в допълнение към кралицата, нейн мотив, а паж жезли пък е нещо като обстоятелствено пояснение.
 • Tanya wrote:

  Здравей, съгласна съм с теб. Имаме подлог в лицето на кралицата и допълнение към него - 6 пентакли. Жената се чувства удовлетворена поради нова материална придобивка, успяла е да си купи жилище, да си направи желан подарък. Сказуемото липсва, защото пътуването така или иначе ще се осъществи, аз просто попитах, дали ще е в определен срок. Паж жезли действително, както си написала е нещо като обстоятелствено пояснение и отговаря на въпроса "защо" - защото в момента тече трескава комуникация, обсъждане, самото пътуване се подготвя, но няма все още фиксирана дата.