Магии

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

    • За истинските Магове, за Боян Мага и Вълка като символ в алхимията - Lupus Metallorum. Знаете ли какво е Антимоний? За истниската Магия с голямо М, която се е изучавала в древните мистерийни школи по тези земи, каквато е Магна Аура - Велика Светлина. За способностите на богомилите да трансформират материята, да изчезват, да се преместват в пространството, да преодоляват гравитацията - да летят, да лекуват /става въпрос за истинско лечение - на ДНК ниво/, неща, които е вършил и на каквито е учил самият Христос - описани са в евангелията /водата-вино, 2 риби + 5 хляба и хилади гърла нахранени, съживяването на покойници, самото възкресение, ако щете/ - за тези могъщи знания, даващи сила на човека, каквато той притежава по право и по рождение, ала преследвани от тъмните сили в Средните векове и анатемосани точно от тях, защото са неудобни, за безсмъртието на душата, за преражданията, за способностите, придобити от душата в материята, които се о-на-след-яват в следващ живот и се наричат интуиция - нищо друго, освен опит от предходни превъплъщения, за истинския смисъл на човешкото битие, далеч от битуването и бълнуването, за всичко онова, за което не се говори, ала будните души усещат в себе си като потенциал - всичко това събрано в едно клипче. Интересно е. Богомилството е истинското автентично християнство. Ето това учение е Висша Магия. Приятно гледане!

      Fiat Lux!