Комбинациите, които сме разтълкували погрешно

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Комбинациите, които сме разтълкували погрешно

   Реших да отворя тема, различна от тази "Когато картите не отговарят", за да обсъждаме комбинации, чието тълкуване по една или друга причина се е разминало с реалния резултат и да можем да открием причините за това разминаване. Къде е бил ключът, който е съдържал подсказка, и който ние не сме видели, кое ни е подвело. И къде изобщо да търсим причината в неточното си тълкуване - проекция, лошо зададен въпрос или нещо друго. Давам примери:

   Ще се осъществи ли едно пътуване? - 3 чаши, Справедливост, Слънцето - автоматично приех, че отговорът е Не, заради слабата първа карта и Слънцето на трета. Обаче отидохме и всичко беше много хубаво, прекарахме чудесно. Мисля, че тук Справедливостта нещо ми е подсказвала, но не съм разбрала добре.

   Как ще се почувства една жена, след като се срещнем? - 4 пентакли, Смъртта, Кралица пентакли - ами срещата просто не се състоя. Не успях да го разбера по картите обаче.

   Къде съм сбъркала?
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис
  • Здравей,
   при картите е важен въпроса.
   "Ще се срещнем ли и какво да очаквам от тази среща ?"
   е смислен въпрос.
   Как ще се почувства другият едва ли Ще се разбере, ако сте в добри отношения и сама ще ти каже.
   Смъртта или Асо Пика, нагоре, е знак че нещо е приключило, поне в тази си форма.
   Понякога знак за трансформация.

   Забележка- при три карти се гледа дали две са добри или две лоши (А, 9 пика/15/12 или 13).
   слънцето е най добрата карта / успех едновременно и за лубов, пари и здраве.
   Където падне тя, особенно последна, всичко е наред.

   Успех!

   The post was edited 1 time, last by Laura Stern ().

  • По първата комбинация, която дадох за пример, си обяснявам отговора с предисторията на това пътуване. Бяхме планирали определен ден, но в последния момент уговорката се провали и не пътувахме. Отложихме за следваща седмица, но аз имах подозрения, че отново нещо ще се случи, което да ни попречи. Затова и питах "Ще се осъществи ли?" а отговорът - 3 чаши, Справедливост, Слънце тук ми е показвал, че миналата ситуация, провалила плана първия път (Справедливост) вече е неоснователна (Слънце) към този момент. Отново опирам до грешката да очаквам от Таро отговор, строго придържайки се към собствения си въпрос и тълкуване на картите сами за себе си - автоматично бях приела, че Слънцето накрая ми попарва надеждите. Оказва се, че именно по-слабата карта тук - 3 чаши, е дала отговор, че ще стане - кратко пътуване, приятно изкарване, без да е нещо особено важно, тъй като само тя е свързана с настоящето.
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис

   The post was edited 2 times, last by Sani ().

  • И при мен очакването на отговор беше дълго повтаряна грешка, даже много късно се усетих. Хубава и полезна тема :)
   "— А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Ти да не би всички да наричаш така!
   — Всички — отвърна арестантът, — зли хора на света няма.
   — За пръв път чувам такова нещо — усмихна се Пилат..."
  • Приятел с жената Х ли е заминал за друга държава?
   Асо Пентакли - Кулата - Смъртта
   Предположих, че не е, че планът му е пропаднал по Кулата и Смъртта .... Да, ама не... Заедно са били заминали.

   Така още ми е трудно да разтълкувам тази комбинация. Освен, сега си мисля, да не би Таро да ми е отговорило така :
   "нещото, което ти горещо желаеш (а то е да не е заминал с жената) по Асо Пентакли, за жалост рухва и става на пух и прах и Смъртта "убива" тази моя "надежда, желание "... Аз се надявах, да не е с нея, но надеждата е "срутена", от което следва, че е с нея...
   Всъщност, излиза, че съм изтеглила много ясни карти...
  • Ето едни карти, за чието тълкуване много се колебаех и които успях да разчета правилно едва след като нещото се случи.
   Въпросът съм го записала "Ани ще се пречупи ли и ще напусне ли?" - Глупак, Справедливост, Колесница.

   Ставаше дума за ситуация, в която момичето се чувства потиснато, без да може да промени нещо, нито и се искаше да се нагажда спрямо другите, нито искаше да се отказва и да напусне. Ситуацията, показваща напрежението, тук излиза чрез Справедливостта, и на втора позиция бях приела, че означава "сега му е времето". Въпреки това, накрая приех, че няма да предприеме нищо конкретно и ще продължи да изчаква, тъй като няма малък аркан, който да указва активно действие. Също ме подведе това, че в други мои въпроси Колесницата на трета ми е показвала забавяне и отлагане.

   Момичето по своя воля напусна обаче. При това, случи се доста набързо, в рамките на две седмици след като бях задала въпроса.

   Може би тук действието и времето е трябвало да бъдат разглеждани само по Глупака и Колесницата, тъй Справедливостта просто маркира неприятната ситуация, която ѝ тежи, без да има отношение към въпроса ще се случи ли или не. Може би когато въпросът опира до решения, свързани с нещо много емоционално, най-силно значение имат най-бързите карти, те показват тенденцията сега, в този момент, а Справедливостта в случая е инертна, тя е предисторията, причината да се стигне до тук, но не самото време и действие. Разбира се, че има значение кои точно бързи карти се падат - сега вече разбирам, че Глупакът на първа показва, че "...Анушка вече е разляла олиото..", т.е. действието, за добро или за зло, ще се случи, предпоставките за него вече ги има, нещата отиват натам. Изборът го диктуват импулси, личната воля е изцяло подчинена на един неосъзнат модел на поведение, който за момента се оказва доминантен (комбинацията е само с ГА) - дори да е имало някакво съмнение, че може да е грешка, не можеш да се спреш.
   Колесницата, която също е бързо действаща карта, показва, че явно за съвсем кратко е успявала да удържи положението преди да си тръгне. Опитала се е да изчака, но не е могла дълго да отлага, най-много с няколко дена, но без да може да обърне процеса. По Глупак на първа крачката в тази посока вече се прави.
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис

   The post was edited 2 times, last by Sani ().

  • kolevaani1 wrote:

   Приятел с жената Х ли е заминал за друга държава?
   Асо Пентакли - Кулата - Смъртта
   Предположих, че не е, че планът му е пропаднал по Кулата и Смъртта .... Да, ама не... Заедно са били заминали.

   Така още ми е трудно да разтълкувам тази комбинация. Освен, сега си мисля, да не би Таро да ми е отговорило така :
   "нещото, което ти горещо желаеш (а то е да не е заминал с жената) по Асо Пентакли, за жалост рухва и става на пух и прах и Смъртта "убива" тази моя "надежда, желание "... Аз се надявах, да не е с нея, но надеждата е "срутена", от което следва, че е с нея...
   Всъщност, излиза, че съм изтеглила много ясни карти...
   Ани, спомням си, че аз също теглих карти на този въпрос, за съжаление не помня цялата комбинация, но първа ми излезе 4 меча.

   Сетих се за това, тъй като наскоро ми бяха излезли 4 меча - 3 меча - Справедливост на въпрос дали момче и момиче са правили секс докато са били на екскурзия. Картите ми се сториха пълна скръб, за да подсказват секс, и казах Не, но после, парадоксално се оказа, че отговорът е бил Да. 4 меча, която означава "скривам се, потулвам се" и тук, и при въпроса на Ани, явно показва, че се е случило нещо и човекът, който го е направил, иска на всяка цена да си остане тайна. По моя въпрос 3 меча и Справедливост имат друга роля, не във връзка със самия секс, а с това, че момчето си има друга приятелка, оттам раздвоението по 3 меч и страха какво ще стане, ако се разбере. Като научих тези подробности, комбинацията ми се изясни, но в първия момент не знаех към какво минало насочва тук Справедливостта.
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис

   The post was edited 1 time, last by Sani ().