Климатичните промени

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Климатичните промени

   Преди около 3 месеца бях редила Келтски кръст на въпроса за климатичните катаклизми, какви са тенденциите, до колко това са промени, предизвикани от човешкия фактор и възможно ли е човекът да предотврати надвисналата опасност с някакви мерки, или вече е късно за това.
   Покрай пожарите в Австралия се сетих за него и реших да споделя, картите бяха:

   1,2 - Смъртта, 9 меча
   3 - 8 меча, Рицар чаши, 3 чаши
   4 - Звездата, 9 пентакли, Кралица чаши
   5 - Паж жезли, Луната, Рицар жезли
   6 - Дявол, Магът, Колесница
   7 - Паж меч, 7 пентакли, 5 пентакли
   8 - 6 чаши, Асо меч, 10 меч
   9 - Обесеният, 7 чаши, 4 пентакли
   10,11,12 - 9 жезли, 8 жезли, 10 пентакли


   Първата позиция красноречиво показва промените, които всяват страх у хората, те се чувстват безпомощни, притиснати, смазани от това, което се случва.
   Позиция 3 - нещата всъщност са дори по-зле, отколкото се опасяваме, но с 8 меча като основна карта присъдата вече виси над нас и няма измъкване. Допълнителните към нея Рицар чаши и 3 чаши говорят, че възприятията на хората още не могат да се нагодят към страшния факт, мозъците ни отказват да приемат най-страшното. Дори да виждаме с очите си какво става, съзнанието иска да се успокои, да вярва, че и този път природата ще ни прости, но 3 чаши като последна тук показва колко жалки и глупави са тези надежди, наивитетът на малкото дете, че и този път ще му се размине.

   5 позиция - с Паж жезли и Рицар жезли се насочваме към събитие, което се е случило наскоро, и за което обаче нямаме ясна информация (Луната), вероятно моментът, в който нещата са се пречупили и са станали необратими, е бил сравнително скоро от гледна точка на човешата история.

   6 - Дявол, Маг, Колесница - определено човекът прави безумия, върви срещу природата, вижда че вреди и греши, но не може да се спре, паталогична и нездрава воля имаме с Дявол и Маг - зациклящ, омагьосан кръг по Колесницата на трета. Комбинацията от 3 ГА внася и един друг нюанс тук - от човешката намеса вече не зависи нищо, твърде сме слаби.

   Седма, девета и десета позиция изразяват чрез различни карти едно и също нещо - човекът не мисли глобално, не вижда картината в цялата и трагичност, разтреперан е от ужас за собствените си земни притежания (Обесен, 7 чаши, 4 пентакли), страхува се само да не си загуби комфортния начин на живот; също и че няма капацитета да се справи с промените, които го връхлитат (Паж меч, 7 пентакли, 5 пентакли).

   6 чаши и Асо меч на осма позиция отправят поглед към миналото - от перспективата на космическите цикли, нищо невиждано и нечувано не се случва, подобно зануляване се е случвало и преди.

   Но най-интересно изразена е 4та позиция, затова я оставих за накрая - Звездата, 9 пентакли, Кралица чаши. По един безпощаден начин тя говори, че един вселенски цикъл, необозрим за човешкото съзнание, приключва. Тук не става дума за озонови дупки или отровени води, те са само симптомите на процеса. Става дума за време, което е изтекло, остатъчна светлина, чийто източник вече го няма. Разтревожени само за това да не се наложи да си свият потреблението, да се лишат от материалните удобства, които смятат, че им се полагат, хората не схващат, че вече са сираци на тази земя. Деца, които отказват да повярват, че няма вече всемогъща милост, която да се погрижи за тях. Те не осмислят земята като живо същество, което умира, за тях това е само метафора, която, макар и тъжна, са неспособни да съпреживеят като реалност.

   Когато Мона видя комбинацията Звездата, 9 пентакли, Кралица чаши, тя обобщи всичко с едно изречение, с нейните си красиви и силни думи :
   "Душата на света отлита, Небесната царица заспива."
   Великата Майка, нашата Небесна царица заспива за време, което от човешка гледна точка е равнозначно на вечност.
   Images
   • Bruegel,_Pieter_de_Oude_-_De_val_van_icarus_-_hi_res.jpg

    769.33 kB, 1,143×755, viewed 22 times
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис

   The post was edited 4 times, last by Sani ().